top of page
Brick Wall Building

יעוץ נגישות לבניני מגורים

בנייני מגורים חדשים ובנייני מגורים העוברים הליכי תמ"א 38 או תמ"א 38/2, נדרשים ליעוץ נגישות בשטחים המשותפים של הבניין וסביבתו ובצורה חלקית גם בדירות.

התאגדתם כקבוצת רכישה לבניית בית מגורים? משפצים את הבניין במסגרת תמ"א 38 ומוסיפים לפחות עוד 6 יח"ד לבניין? בונים פרוייקט מגורים גדול וזקוקים ליועץ  נגישות לשלבי היתר וטופס 4? אנחנו מומחים בתחום. נשמח עמוד לשירותכם.

על נגישות בבניני מגורים

ניתן לחלק את הנגשת  מבני המגורים ל3 קבוצות: מבני מגורים חדשים, מבני מגורים העוברים שיפוץ במסגרת תמ"א 38 ומבני מגורים העוברים הליך פינוי בינוי (תמ"א 38/2).

 

יעוץ נגישות למבנים חדשים


יעוץ נגישות למבני מגורים סטנדרטים (שאינם משולבים עם פרוייקט מסחר כלשהו) מחויבים באישור נגישות החל מ-6 יחידות דיור לאותו פיר מדרגות. 
יעוץ נגישות למבנה מגורים חדש (בתכנון)
שילוב צוות הנגישות בשלבי תכנון מוקדמים ככל האפשר מייעל לכל צוות המתכננים את הליכי התכנון והרישוי.
-  מתן הנחיות ויעוץ לכל מתכנן – האדריכל, מתכנן הפיתוח ויועץ התנועה.
- אישור נגישות המבנה בשלבים סטטוטוריים כגון שלב הבקשה להיתר, טופס 4 ותעודת גמר.
- ליווי ומתן הנחיות למתכננים בשלבי תכנון מפורט לכל המרכיבים שאינם באים לידי ביטוי בתוכניות הבקשה להיתר.
- ליווי הביצוע עד לקבלת המבנה והשטחים הנלווים לו כולל מתן פתרונות חלופיים בזמן ביצוע.
- סיוע למתכנן הפנים בבחירת גוונים וחומרי גמר מותאמים שיסיעו לאנשים עם מוגבלויות, כל זאת בגישת העיצוב האוניברסלי (עיצוב לכל – שאינו מסמן את החלל כאזור מתאים לאנשים עם מוגבלויות אלא בה לאחד את החללים כך שכל האוכלוסיה תמצא את מקומה באותה חלל ותשתמש באותם מרכיבים).

 

יעץ נגישות למבנים העוברים הליך תמ"א

 

יעוץ נגישות למבנה קיים במסגרת תמ"א 38 ובמידה ומוסיפים יותר מ 6 יח"ד חדשות לבניין
- מתן הנחיות ויעוץ לכל מתכנן – האדריכל, מתכנן הפיתוח, ויועץ התנועה.
- אישור נגישות המבנה בשלבים סטטוטוריים כגון שלב הבקשה להיתר, טופס 4 ותעודת גמר. 
- ליווי ומתן הנחיות למתכננים בשלבי תכנון מפורט לכל המרכיבים שאינם באים ליידי ביטוי בתכניות הבקשה להיתר.
- ליווי הביצוע עד לקבלת המבנה והשטחים הנלווים לו כולל מתן פתרונות חלופיים בזמן ביצוע.
- סיוע למתכנן הפנים בבחירת גוונים וחומרי גמר מותאמים שיסיעו לאנשים עם מוגבלויות, כל זאת בגישת העיצוב האוניברסלי (עיצוב לכל – שאינו מסמן את החלל כאזור מתאים לאנשים עם מוגבלויות אלא בה לאחד את החללים כך שכל האוכלוסייה תמצא את מקומה באותה חלל ותשתמש באותם מרכיבים).

 

מהן ההתאמות העיקריות הנדרשות לבניין מגורים משותף:


ההתאמות הנדרשות תהיינה בכל השטחים המשותפים לכלל הדיירים כך שאדם עם מוגבלות יוכל ליהנות מגישה טובה ובטוחה, אפשרות להשתמש בחדרי שירות משותפים כגון מחסן, חדר אשפה וכד' ואפשרות להגיע לפתח כל יחידת דיור בבניין. בתוך יחידות הדיור הנושא הופך להיות פרטי ושייך לתחום הנגשת יחידות דיור בהתאם למוגבלות או לקות ספציפית של בעל או שוכר הדירה.
במבנים חדשים הנגישות תתבטא בשטחי הגישה והחניה ע"י סימון חניות מתאימות, הנמכות מדרכה והתאמת שבילי הגישה. בשטח הלובי יושם דגש על התאמת אמצעי ההפעלה כגון אינטרקום ותיבות דואר, ועל רוחב המעברים, נגישות המעלית ושטח הגישה למעלית בכל קומה, אפשרות גישה לכל יחידת דיור ע"י מעברים ודלתות כניסה רחבות דיין. שטחים משותפים, התאמת חדרי אשפה, מחסנים משותפים וחדרי פעילות בשימושם של כלל הדיירים.
חקיקה
-  נגישות למבני מגורים משותפים נדרשת כיום רק למבנים חדשים, ומחויבת לכל בניין חדש הכולל 6 יחידות דיור ומעלה - תקנות נגישות למבנה מגורים חדשים.
- נגישות למבני מגורים קיימים מתבקשת לעיתים בשל שינוי מצבו הבריאותי של אחד הדיירים. התאמת מבנה קיים לא תמיד פשוטה לביצוע בשל היות שטחי הגישה לדירה בה מתגורר אדם עם מוגבלות, בבעלות משותפת של כלל הדיירים. במקרים אלו לכל סוג של התאמה נדרש אחוז שונה של הסכמת בעלי הנכס בבניין. מהתאמות הניתנות לביצוע ללא הסכמת שכנים עבור בניית כבש גישה (רמפה) באורך מרבי של 8 מ' שאינו חוסם את המעבר לשאר הדיירים, ועד להסכמה של 60% מבעלי הנכס לצורך הכשרת מקום חניה נגיש. לצורך ביצוע מעלית חדשה יידרש אף אחוז גבוה יותר של בעלי הנכס.

מטרתנו היא לסייע לכם לבצע הליך הנגשה מתאים לכם באופן המקצועי והמתאים ביותר וכמו כן לסייע לכם לעמוד בדרישות החוקים התקנות והתקנים בתחום הנגישות הרלוונטיים לסוג הפעילות, המבנים והשטחים שלכם ובאחריותכם.
לכל אורך הליך ההנגשה שהנכם מעוניינים לעבור יעמוד צוות המומחים לרשותכם לקבלת מידע, ונענה על כל שאלה בנדון.

 

התכנים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד. אין לעשות שימוש בתכני האתר ללא אישור בכתב מאדריכל אריאל גרדשטיין.
התכנים אינם מהווים ייעוץ מקצועי או תחליף לו. אין התכנים חסינים מטעויות ו/או מהשמטות ואין להסתמך על התכנים לשם ביצוע או הימנעות מפעולה כלשהי.
 

bottom of page