top of page

יעוץ נגישות לתשתיות ותחבורה ציבורית

דרכים, תשתיות ותחבורה ציבורית נגישה הן זכות יסוד לשוויון לאנשים עם מוגבלות וחובה ליישום בכל פרויקט ציבורי. אנו מומחים לתחום הנגשת התחבורה הציבורית, רכבות עיליות ותחתיות, טרמינלים ותוכניות בינוי ערים.

  • סקרי נגישות ייעודיים לזיהוי פערים במתקנים "קיימים"

  • יעוץ לשלבי התכנון השונים כולל אישורי היתרים וגמר

  • הנחיות מפורטות לביצוע ושרטוטים ייעודיים 

  • ליווי ההליך מול אדריכלים וקבלנים

  • אישורי נגישות בסיום ההליך

מאמר על נגישות בתחבורה הציבורית

העמוד בבניה, נעלה את התוכן בקרוב.

bottom of page