top of page

יעוץ נגישות למוסדות השכלה גבוהה 

אחד היעדים המרכזיים של מוסד אקדמי הינו שילוב מוצלח של בוגריו בעולם העבודה. שילוב מוצלח מתחיל בלמידה מוצלחת במוסד מותאם ומונגש. תקנות הנגישות למוסדות השכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה מתייחסות לנושא ונדרשות ליישום תוך זמן קצר. נשמח לעזור לכם בהליך מורכב זה:

  • סקרי נגישות ייעודיים לשירותי השכלה גבוהה לזיהוי פערים במבנים "קיימים" 

  • יעוץ נגישות לטיפול בפערים והנגשת המוסד ושירותיו

  • יעוץ בהקמת "מרכז תמיכה" וליווי המוסד באופן שוטף 

  • כתיבת נהלי נגישות ייעודיים למוסדות חינוך

  • הדרכות חווייתיות ייעודיות למוסדות לימוד למרצים עובדים נותני שירות

מאמר על חובות הנגישות בשירותי השכלה גבוהה והכשרה מקצועית

האוכלוסייה שעבורה נדרשות התאמות נגישות הינה אנשים עם מוגבלויות פיזיות (אנשים עם מוגבלות בניידות המסתייעים באמצעי עזר לתנועה כגון כיסא גלגלים, הליכון קביים, אנשים המתקשים בביצוע פעולות הדורשות מוטוריקה עדינה ונמוכי קומה) וחושיות (עיוורים, לקויי ראייה, כבדי שמיעה וחרשים). חשוב לציין, כי התאמות נגישות מסייעות לכלל האוכלוסייה ובראשונה להורים לתינוקות, כבדי משקל ואוכלוסייה מבוגרת הסובלת במקרים רבים מכושר ראייה, שמיעה וכושר פיזי נמוך. כמו כן, הנגישות משפרת את הבטיחות לכל המשתמשים.

נגישות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות

במוסד אקדמי הכולל מגוון רב של סוגי פעילות ומבנים, הנגישות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות תבוא לידי ביטוי בהתאמות בכיתות ומבני הלימוד אך גם בכל שירותי העזר והגישה כגון חניה, מדרכות, שבילי גישה, מזנונים, חנויות, משרדים, מעונות, בריכה ועוד, זאת כדי לאפשר לכל אדם עם מוגבלות גישה, שהיה בטוחה ושימוש בכל מרכיב הנדרש לו ללימודים.

נגישות לכבדי שמיעה וחרשים

לאנשים עם לקויות שמיעה נשים דגש על המטרה העיקרית במוסד אקדמי – העברת המידע.

הנגישות תבוא לידי ביטוי בשימוש במכשור עזר ובאמצעים לשיפור האקוסטיקה והתאורה כך שכבד שמיעה וחרש יוכלו ללמוד, להשתתף בהרצאות ולקבל את המידע הקולי בדרך המתאימה להם.

נגישות ללקויי ראיה ועיוורים

לאנשים עם לקויות ראיה, התאמות הנגישות יבואו לידי ביטוי בשני אופנים:

העברת המידע – אמצעים חלופיים להעברת מידע ויזואלי לעיוורים ואפשרויות תצוגה נוחות יותר ללקוי ראיה - מכשור עזר כדומת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור המאפשרת העברת טקסטים, הגדלתם ושינויי גוונים בהתאם ללקות הראיה), מניעת סנוור ויצירת סביבת לימוד ועבודה מותאמים מבחינת תאורה.

אמצעי הכוונה והתראה – אמצעים ויזואליים ומישושיים שיסייעו לאדם עיוור ולקוי ראיה לנוע במרחבי האוניברסיטה או המכללה בבטחה ולכוון אותו באופן עצמאי יותר לכל מוקדי הפעילות הנדרשים לו.

שני המרכיבים הנ"ל מסייעים לרוב גם לאנשים עם לקויות למידה ואנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות.

נגישות השירות והמרכיב האנושי

ההשלמה לביצוע התאמות נגישות במוסד אקדמי באופן פיזי ובסיוע מכשור עזר, הינה במרכיב נגישות השירות.

נגישות השירות מושפעת רבות מהגורם האנושי אותו יש להדריך או לכוון כדי שהמאמצים שנעשו בבינוי וברכש יתממשו בפועל.

מוסד אקדמי נדרש במרכז תמיכה המספק גם אמצעי תחזוקה והפעלה ושירותי עזר הנדרשים לתלמיד וגם צוות הוראה המוכשר לתת שירות נגיש.

מוסד אקדמאי נדרש למנות רכז נגישות שיהווה איש קשר לכל פניה בנושא נגישות.

מוסד אקדמאי נדרש למנות ועדה לקביעת התאמות אישיות - "ועדת התאמות" - והוועדה נדרשת למנות בין היתר מורשה לנגישות שירות. 

להלן מספר דוגמאות להמחשת נגישות השירות:

התאמת המצגות והכיתוב על לוח בגוונים מתאימים עם כיתוב בגופנים ברורים מאפשרים לאדם עם לקות ראיה לקרוא את המצגת כדי ולהימנע מהצורך בסיוע של אדם נוסף להשלמת המידע.

העברת מידע על ידי מרצה בשיעור כשהוא פונה לכל אורך ההרצאה לכיוון התלמידים ונמצא במקום מואר שיאפשר גם את קריאת השפתיים שלו המסייעת לכבדי שמיעה.

התאמת ריהוט נייד ומתקני עזר כגון מתקן שתייה, ספסלי ישיבה, עמדות קבלת קהל.

קביעת סדרי סיוע והדרכה ייעודיים לאנשים עם מוגבלויות בספריות המקצועיות.

התאמת המידע המועבר לקהל היעד, הסטודנטים והסגל האקדמי לכבדי ראיה, עיוורים, כבדי שמיעה, חרשים ואנשים עם לקויות קוגניטיביות, כך שגם בשלבים מוקדמים של בירור או הרשמה, וכן בכל פעילות בהמשך כבחינה וקריאת חומר לימודי, אנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתלב מבלי לקבל סיוע חיצוני משמעותי.

מימון

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מגדיר בסעיף 19לא(א) לחוק, כי יש להגיש תכנית הנגשה לשר החינוך ושר המסחר והתעשיה (כיום שר הכלכלה). תכנית זו אמורה לפרט את התאמות ההנגשה החלות על אותו המוסד. את התכנית נדרש להגיש חצי שנה לאחר פרסום התקנות דהיינו, עד 14 באפריל 2017. תכנית זו נדרשת להיערך בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ומורשה לנגישות השירות ומאושרת על ידם.

חקיקה בתחום הנגישות

על מוסדות השכלה גבוהה חלות מספר תקנות בו זמנית ובהתאם להגדרת הבניין - בניין חדש או בניין קיים.

תקנות התכנון והבניה – חלק ח'1 - לבניין חדש שקיבל היתר ראשון לאחר אוגוסט 2009.•

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לבניין קיים) - לבניין קיים שקיבל היתר ראשון לפני אוגוסט 2009.•

נובמבר 2016 פורסמו "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ז 2016" - תקף לכל מוסדות להשכלה גבוהה.•

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות השירות).•


תקנות הנגישות להשכלה גבוהה מרחיבות באופן ניכר את דרישות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות שהיו מוכרות עד לא מזמן, הן במבנים חדשים והן במבנים קיימים.
החידושים המשמעותיים יותר בתקנות החדשות נוגעות בדרישות נגישות השירות המצריכות היערכות בתחום המכשור, המידע המסופק לקהל והכשרת אנשי השירות למתן שירות מתאים ושוויוני. גם במקומות שביצעו בעבר התאמות לאנשים עם מוגבלויות יצטרכו לעבור שדרוג בתחום הנגישות כדי לעמוד בדרישות התקנות החדשות ולבצע שינויים מבניים אך גם מנהלתיים וארגוניים כדי להתאים עצמם לנורמות המתקדמות שהציב המחוקק. בדיעבד הנ"ל יראה כמובן מאליו, אך כיום בשלב בו כל ארגון ועסק יידרשו לבצע שינויים והתאמות רבות שיתבטאו לבטח באמצעים כספיים לא מבוטלים, עדיף כי הפרויקט יבוצע באופן מאורגן ומחושב ככל הניתן כך שיתאפשר לבצע אותו בפרקי זמן מתאימים לתקציבים העומדים לרשותכם ושהמאמצים המושקעים יביאו לתוצאות המתאימות ויפתחו בפניכם קהל יעד נוסף שהיה במשך שנים רבות מורגל להיות ממודר.

חלק נוסף של התקנות והחוק מגדיר את אנשי המקצוע המורשים לבצע פעולות בתחום הנגישות: מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה, מורשי נגישות השירות.
אנשי מקצוע אלה יצטרכו להסתייע באנשי מקצוע נוספים הממוקדים בתחומים כגון ראיה ושמע.

 

מידע זה אינו בא להחליף את המוגדר בחוקים ובתקנות אף מאפשר לכם להכיר את החובות המוגדרים בהם בהתאם לאופי הארגון והשירותים שאתם מספקים.

 

אנחנו כאן בשבילכם כדי לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר, ולדאוג שהעסק שלכם יעמוד בדרישות חוק הנגישות ללא עלויות מיותרות.

bottom of page