top of page

יעוץ נגישות לרשויות מקומיות

חובת הרשות המקומית להנגשה הינה מסורבלת וכבדה כלכלית. אנו נעזור לכם להגיע לקו הסיום בשלום, ולהמעיט ככל האפשר את תלונות התושבים או תביעות ייצוגיות:

 • הכנת תכנית אב לנגישות הכוללת את דרישות הנגישות על הרשות

 • הגדרת פעולות עקרוניות נדרשות מתוקף כל תקנה בנושא.

 • הגדרת לו"ז המוגדר בחקיקה בנושאים אלו.

 • ביצוע סקרי נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) וסקרי נגישות השירות​

 • יעוץ ל"מקומות שאינם בניינים" (גנים, שצ"פים, מגרשי ספורט, בית עלמין ועוד)

 • מבני חינוך והנגשה פרטנית

 • תחנות אוטובוס

 • הכנת "תכנית פעולה" למקומות שאינם בניינים הנדרשים לכך

 • הכנת מסמך המלצות להסדרת הפערים

 • מפרטים טכניים לביצוע

 • אישורי נגישות בסיום הנגשה

למאמר על חובות הנגישות והתמודדות הרשות הציבורית ראו מאמר בעיתון רשויות

למאמר בפורמט נגיש לחצו כאן

 

אנחנו כאן בשבילכם כדי לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר, ולדאוג שהעסק שלכם יעמוד בדרישות חוק הנגישות ללא עלויות מיותרות.

bottom of page