top of page

חוות דעת מקצועית בנגישות להליכי משפט

אנו מתמחים במתן חוות דעת מקצועיות בנושא נגישות מתוך הכרה עמוקה של החוקים התקנות והתקנים.

  • חוות דעת מקצועית מגובה בתימוכין והפניות לחוקים תקנות ותקנים רלוונטיים.

  • עזרה ויעוץ להתמודדות עם תלונות בנושא נגישות טרם הגעה לערכאות

  • ייצוג מקצועי כעד מומחה בהליכים משפטיים מטעם התביעה או ההגנה

מדוע קיימת עליה בתביעות על בסיס נגישות?​

רשויות מקומיות וציבוריות, חברות גדולות וקטנות, כולם חשופים היום לתביעות על בסיס אי ביצוע או ביצוע לקוי של הנגשה.

חברות גדולות ורשויות אף חשופות לתביעות ייצוגיות שעלולות להסתכם בהוצאות כבדות מאוד.

האיום בתביעה יכול להגיע ממספר מקורות:

1. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שולחת פקחים מטעמה אשר מזהים ליקויים ומייד נפתח הליך של "צו נגישות"

2. אנשים עם מוגבלות אשר נתקלו בליקויי נגישות זכאים גם הם על פי חוק לתבוע ללא צורך בהוכחת נזק ב 60,000 ש"ח כל מס' חודשים.

כדי להתמודד עם תביעה שכזאת או, הן מצד הנתבע והן מצד התובע, נדרש ידע נרחב בחוקים ותקנות רבים.

חוות הדעת שלנו מבוססת על הידע הנרחב והמעמיק בחוקי הנגישות, ובמידה שאתם הנתבעים נוכל גם לייעץ לכם כיצד להסדיר את הליקויים בכדי לעמוד בדרישות החוק.

אדריכל אריאל גרדשטיין, מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות השירות, הוכשר ומשמש גם כ"עד מומחה" בערכאות משפטיות.

 

מידע זה אינו בא להחליף את המוגדר בחוקים ובתקנות אף מאפשר לכם להכיר את החובות המוגדרים בהם בהתאם לאופי הארגון והשירותים שאתם מספקים.

 

אנחנו כאן בשבילכם כדי לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר, ולדאוג שהעסק שלכם יעמוד בדרישות חוק הנגישות ללא עלויות מיותרות.

bottom of page