top of page
הדרכה חוויתית להבנת נגישות

הדרכת נגישות חווייתית פרונטלית

מעסיקים מעל 25 עובדים? יש לכם אנשי מכירות? אנשי שיווק? מנהלים בכירים? האם העובדים שלך ערוכים לתת שירות לאנשים עם מוגבלויות ? הידעתם כי חלה עליכם החובה לקיים הדרכות בתחום הנגישות לעובדים הנותנים שירות?

​בואו להדרכת נגישות חווייתית ייעודית ולימדו כיצד לתת שירות נגיש ומכיל ללקוחותיכם באמצעות התנסות בעולמם של אנשים עם מוגבלות.

על פי תקנות נגישות השירות מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, כל ארגון ועסק המעסיק 25 עובדים ומעלה מחויב לקיים הדרכות חווייתיות לעובדים הנותנים שירות בחברה. מרכיב הדרכת נגישות זה הינו אחד מהפעולות הנדרשות להשלמת הליך הנגשת השירות.

התאמת השירות לאנשים עם מוגבלויות לא רק שתשפר את השירות לאנשים עם מוגבלות, אלא תסייע לכם לתת שירות איכותי ויעיל יותר עבור כלל האוכלוסייה - מבוגרים, כבדי משקל, הורים ועוד רבים אחרים שאינם מוגדרים כאנשים עם מוגבלות אך נהנים מאוד מתוצרי הנגישות.

בהדרכה נלמד בין היתר:

  • כיצד אנשים עם מוגבלות בראייה מוצאים אתכם?

  • איך מקדמים עסקה עם לקויי שמיעה

  • האם לקוח בכיסא גלגלים יוכל לקבל אצלכם שירות שוויוני?

ההדרכה כוללת:

  • הכרות עם מאפייני אוכלוסיית האנשים עם המגבלות החושיות, הפיסיות והקוגניטיביות ע"י התנסות חווייתית.

  • לימוד וחיזוק עקרונות בהתאמת שירות לאדם עם מגבלה.

  • מפגש ושיח מקצועי ואישי עם אדם המתמודד עם מגבלה

  • ההדרכה ניתנת להתאמה לכל עולם תוכן ארגוני

  • ההדרכה פותחה ומונחית ע"י צוות הכולל מורשי נגישות שירות ומתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומנחים עם מגבלה.

  • משתתפי הסדנא יקבלו תעודה מאושרת ע"י מורשה נגישות

bottom of page