top of page
הדרכות נגישות חווייתיות בזום

הדרכת נגישות חווייתית מקוונת

סדנת "שירות בגובה העיניים" היא סדנה חווייתית ייחודית המאפשרת באמצעות ערכת משתתף אישית להעביר את חווית אנשים עם מוגבלות לחיזוק יכולת מתן שירות והרחבת המודעות לצרכיהם של לקוחות עם מוגבלות

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (נגישות השירות) עובדי ארגון הנותנים שירות נדרשים לעבור "הדרכה חווייתית" בהתאם להנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

סדנת "שירות בגובה העיניים" הינה סדנת מקוונת בפיתוח ייחודי ובשיתוף פעולה בין חברת "אריאל גרדשטיין - גישה טובה בע"מ" ובין "מגדל אור - עמותת יעדים לצפון".  הסדנה מתקיימת באמצעות תוכנת ה - zoom, ושלבת בתוכה אלמנטים והתנסויות חווייתיות בעזרת ערכת ציוד אישי לכל משתתף.

לתשומת ליבכם, סדנא מקוונת זו מקובלת על נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – משרד המשפטים, בתקופה זו בלבד עקב הגבלות התקהלות בתקופת קורונה.

אופן ביצוע הסדנה:

כל משתתף מקבל ערכת שי מהודרת המכילה בתוכה ​מגוון פריטים המאפשרים למנחים להעביר באמצעותם חווית מוגבלות שונה. 

המשתתפים יושבים בין אם לבדם מול מחשב אך ניתן גם בקבוצה ומתופעלים ע"י המנחים.

מבנה הסדנה:

הרצאה מבוא: הכרות עם מאפייני אוכלוסיית האנשים עם המגבלות החושיות, הפיסיות והקוגניטיביות

התנסות חווייתית - בעזרת הערכה האישית

לימוד וחיזוק עקרונות בהתאמת שירות לאדם עם מגבלה בהתאם לעולם התוכן הארגוני .

מפגש ושיח אישי עם אדם עם מוגבלות – לנקודת מבט אישית על תחום השירות

  • משך הסדנא:: כ 3 שעות כולל הפסקות

  • ניתן לשנות או לדייק את הסדנא לכל מסגרת זמן או עולם תוכן ארגוני

  • ההדרכה פותחה בבלעדיות ומונחית ע"י צוות משולב הכולל מורשי נגישות ומנחים עם מגבלה מחברת גישה טובה ומגדל-אור.

  • משתתפי הסדנא יקבלו תעודה מאושרת ע"י מורשה נגישות

bottom of page