top of page
אודות אריאל גרדשטיין

אודות גישה טובה

החברה המקצועית והמובילה ליעוץ נגישות בראשות אדר' אריאל גרדשטיין, מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, מורשה לנגישות השירות, וצוות יועצי נגישות ותיק ומנוסה.

​חברת "אריאל גרדשטיין - גישה טובה בע"מ", מתמחה בתחום האדריכלות והנגישות. החברה, המורכבת מאדריכלים ואנשי מקצוע מומחים בנגישות, מציעה שירותי נגישות ממוקדים לפרויקטים מורכבים בכל קנה מידה ובכל רמת התייחסות, לכל סוג של אוכלוסייה, הן בפרויקטים פרטיים והן בפרויקטים ציבוריים.

החברה, הוקמה בשנת 2001 ע"י אדריכל רשוי אריאל גרדשטיין -  מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות השירות.

צוות המשרד כולל אדריכלים ויועצי נגישות המתמחים בתחומים שונים: מבנים חדשים, מבנים קיימים, שירותי בריאות, שירותי תחבורה רכבות ומסופי נוסעים, נגישות השירות ועוד.

השירות כולל ליווי פרויקטים בתהליך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות ולקויות פיזיות, שמיעה וראיה. אנחנו  אתכם במהלך כל הפרויקט בליווי צמוד למציאת הפתרונות המיטביים.

יעוץ בתחום נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה)


• סקרי נגישות למבנים קיימים, לתשתיות, לאתרים ול"מקום שאינו בניין" – הכנת דוח מובנה עפ"י תקנות חוק 'שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות'.
• סקרי נגישות מבני חינוך  - הכנת סקר ואומדן על פי הנדרש למבני חינוך.
• הכנת תיקי תקצוב לעיריות – הנגשה פרטנית לתלמיד לתיק המוגש משרד החינוך.
• יעוץ להתאמת נגישות למבנים, אתרים ותשתיות קיימים  - ליווי מתכננים ואנשי ביצוע במהלך תכנון ויישום ההמלצות לנגישות.
• יעוץ להתאמת נגישות למקומות עבודה - סביבת עבודה לאנשים עם מוגבלויות – ייעוץ ע"י מומחים מתחום המוגבלויות הפיזיות, לקויות הראיה והשמיעה.
• יעוץ ותכנון התאמות נגישות לחדרים ייעודיים כגון: חדרי הרצאות, התקהלות, ספורט וכד'.
• יעוץ נגישות לפרויקטים חדשים בתחום מבנים, תשתיות וסביבה ותכניות בינוי ערים.
• הכנת אומדנים לביצוע התאמות נגישות.
• אישורי נגישות לרשויות, לשלבי בקשה להיתר, רישוי עסקים וטופס 4.
• הליך הנגשה - בניית פרוגרמה ותכנון נגישות לכל שלבי התכנון במבנים חדשים וקיימים, כולל הנחיות ביצוע בשטח.
• פיקוח עליון על עבודות ההנגשה.
• מתן חוות דעת מקצועית בתחום הנגישות.

יעוץ בתחום נגישות השירות


• סקרי נגישות השירות -  הכנת דוח מובנה עפ"י תקנות חוק 'שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות'.
• הכנת פרוגרמת נגישות השירות.

• בניית/שינוי נהלי חברה לצורך התאמת השירות לאנשים עם מוגבלויות.
• סיוע במערך ההדרכה - הרצאות, מצגות, בניית פרוגרמת הדרכה לשירות נגיש, והדרכות בפועל.
• בדיקת שירות, נהלים ומערך הדרכה ואישורם כנדרש על פי תקנות נגישות השרות.
• יעוץ נגישות למרכיבים פיזיים הנדרשים בסניפים כגון, ריהוט נגיש, שילוט, מערכות עזר לשמיעה וכד'.
• מתן יעוץ שוטף לרכז הנגישות של החברה בהתאם לצורכי הנגישות בחברה (התאמות פרטניות, שינוי סניפים, שינוי נהלים, שירותים חדשים ועוד).
• יעוץ נגישות להתאמת השירות במענה טלפוני הניתן על ידי החברות השונות.
• אישורי נגישות השירות הנדרשים לחברות במסגרות שונות כגון רישיון עסק.
• יעוץ להתאמת אתר האינטרנט לאתר נגיש בהתאם לדרישות החקיקה

הניסיון שלנו במגוון פרויקטים הוא עצום - מאצטדיונים ועד דירות פרטיות, מבתי מלון ועד בתי חולים, ממבנים חדשים ועד מבנים לשימור. הניסיון שלנו והכרותנו עם שלל החוקים, התקנות והתקנים החלים על כל סוג של פרוייקט יעזרו לכם להביא את הפרויקט למצבו החוקי, להתחשב באנשים עם מוגבלויות ובצרכיהם וכל זאת עם מזעור עלויות ותיקונים אשר נפוצים מאוד בפרויקטים מסוג זה.

הלקוחות שלנו מגוונים וכוללים בין היתר עיריות ומועצות ברחבי הארץ, חברות בניה מהגדולות במשק, בתי חולים, משרדי ממשלה, קופות חולים, חברות כלכליות ועוד.

bottom of page